top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbod van de webshop en op elke tussen webshop en consument tot stand gekomen overeenkomst

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webshop accepteert en daarbij voldoet aan de gestelde (betalings) voorwaarden

3. De webshop bevestigt de overeenkomst. Tot aan bevestiging kan de consument de overeenkomst ontbinden

2. Betalingstermijn

De wettelijke betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. 

3. Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webshop kenbaar heeft gemaakt.

2. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen extra kosten tot gevolg hebben voor de koper.

3. De webshop zal bestellingen binnen maximaal 3 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webshop zal tijdig melding maken van vertraging van levering.

4. Risico tot beschadiging gaat over op consument op moment van bezorging aan consument.

4. Ontbindingsrecht

1. Consument heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te ontbinden

2. Consument zal tijdens deze periode van 14 dagen zorgvuldig omgaan met het product (en verpakking).

3. Wanneer de consument gebruik wil maken van ontbinding van overeenkomst dient dit binnen de bedenktijd aan de webshop gemeld te worden (info@hetwoonlokaal.nl)

4. Artikelen dienen zoveel mogelijk in originele staat aan webshop geretourneerd te worden.

5. In geval van ontbinding zijn de kosten van retourzending voor de consument.

6. Na ontbinding dient de consument binnen 14 dagen te retourneren.

7. De webshop vergoedt de ontvangen betalingen van de consument binnen 14 dagen

5. Uitsluiting ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten

- producten die kunnen bederven (groendecoratie).

- producten die door persoonlijk van aard zijn.

6. Klachten

1. Klachten over de artikelen zoals overeengekomen tussen webshop en consument dienen binnen 5 dagen na constatering gebreken te worden gemeld bij Het Woonlokaal (info@hetwoonlokaal.nl)

2. De webshop zal binnen 7 dagen na ontvangst van klacht antwoorden. Lukt dit niet dan zal de webshop hiervan melding maken en daarbij een nieuwe indicatie geven van afhandeling.

bottom of page